Migracja danych

 

Każda firma boryka się z pewną formą nieuporządkowania własnych danych, mnogością baz i niehomogenicznością danych, które posiada. To powoduje, że nie jest w stanie efektywnie wykorzystać danych, które przez lata zbierała - w tym cennych danych marketingowych, sprzedażowych, czy danych o klientach. Aby można było przygotowywać miarodajne raporty i wyciągać z nich wnioski niezbędne jest przygotowanie danych w taki sposób by były porównywalne. Często konieczna jest migracja z jednego systemu do innego.

Przenosząc dane dbamy o to by dane były wyczyszczone, ujednolicone, dające możliwość ich efektywnego wykorzystania w przyszłości. Angażujemy umiejętności programistyczne do oczyszczenia bazy i przeniesienia jej na jedną platformę.

Dane często powinny być migrowane nie tylko z systemu do systemu, ale także do jednego, wspólnego zbioru danych typu STAGE, który będzie źródłem dalszego raportowania w systemach raportowych lub zasilać hurtownie danych.


Previous page: Serwery bazodanowe MS SQL
Next page: Raportowanie


© Copyright 2004-2021 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 2.0