Start

Każda z firm pracuje danymi. Niezależnie czy są to dane teleadresowe klientów, dane sprzedażowe, stan magazynu, czy też zbiór instrukcji obsługi produkowanych urządzeń – wszystko to powinno być uporządkowane w taki sposób, aby prost można było do danych dotrzeć, a co najważniejsze – skutecznie je wykorzystać.

Można wykorzystać do tego szereg narzędzi – od darmowych rozwiązań, wystarczających w przeważającej większości małych przedsiębiorstw, poprzez rozwiązania „pudełkowe” aż do pisanych „na miarę” systemów bazodanowych i hurtowni danych.

Problemem większości zwłaszcza małych przedsiębiorstw jest brak własnego profesjonalnego działu IT, który rekomendowałby rozwiązania wystarczające dla danego biznesu. Prowadzi to często wydatkowania środków na systemy, których firmy nie potrzebują.

Naszą misją jest ograniczanie kosztów przedsiębiorstw do absolutnego minimum niezbędnego do sprawnego realizowania swojej działalności.

Dysponujemy zespołem najwyższej klasy specjalistów pracujących nad systemami informatycznymi i bazodanowymi takich firm jak Volkswagen Group Polska, Roche AG, Glaxo Smith Kline, Allianz AG na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Konsultacje oraz analiza i raport potrzeb bazodanowych i teleinformatycznych przedsiębiorstwa jest bezpłatna. Nasi specjaliści wykorzystają poświęcony przez klienta czas na zebranie głównych problemów, z którymi boryka się firma i proponują rozwiązania skrojone na jego potrzeby.Next page: O nas


© Copyright 2004-2022 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 2.0